Lupuna Kuripé - Palo Sangre Rapé Applicator / pipe
Lupuna Kuripé - Palo Sangre Rapé Applicator / pipe

Lupuna Kuripé - Palo Sangre Rapé Applicator / pipe

Regular price $32.00
Applicator / pipe / Kuripé for self use, made from to of the line quality Palo Sangre wood.